Risicovoeten

Risicovoeten

Risicovoeten zijn het gevolg van onderliggende aandoeningen zoals diabetes, reuma, kanker, vaat- en neurologische aandoeningen. Deze aandoeningen kunnen leiden tot wondgenezingsproblemen, bloedstollingsstoornissen, verstoorde immuniteit en risico op voetcomplicaties. Goede zelfzorg en voetzorg door een medisch pedicure zijn essentieel. Aangezien elk ziektebeeld unieke complicaties met zich meebrengt, is het belangrijk om alert te zijn en vroegtijdig te reageren op voetproblemen. Factoren zoals verminderde weerstand, medicijngebruik en beperkingen in het bewegingsapparaat zoals spasme kunnen het risico op voetklachten vergroten.